Nện vào lồn cô đồng nghiệp thật căng

Hôm nay cô em chủ động tới nhà anh chàng ấy để trao đổi một ít tài liệu gì đó nghe có vẻ giống như công việc. Nhưng mà chẳng thấy có gì liên quan đến vấn đề ở công ty cả chỉ thấy hai người họ trao đổi võ công tình dục mà thôi. Tất cả những điều ban đầu chỉ là cái cớ để cho họ thực hiện điều sau cùng đó thôi. Cô em bước từ nhà tắm ra trên người vẫn còn ướt ướt anh liền để cô ngồi xuống ghế. Sau đó chân tay kết hợp để có thể cởi được lớp áo của em ra ngoài. Mọi thứ xong xuôi hết thì cũng là lúc mà em ấy phải hứng trọn từng cơn cuồng phong đến từ cái đầu buồi của anh ấy!